MERVIN s.r.o. - Jazyková škola
Aktuálně Kurzy pro veřejnost Kurzy pro firmy Kurzy na objednávku Kontakt Fotogalerie

Kurzy na objednávku, individuální výuka

Organizace a forma výuky

Jazyková škola MERVIN, s.r.o. nabízí kvalitní jazykové vzdělávání pod vedením kvalifikovaných vyučujících v rámci individuální výuky, příp. v rámci skupinových kurzů na objednávku, vytvořených zcela podle přání klienta. Výuka probíhá v prostorách jazykové školy ve Zlíně – Malenovicích, Masarykova 20 (v blízkosti hlavní křižovatky), po dohodě však lektor může docházet do místa určeného studujícím.

Tento typ výuky nabízí značnou flexibilitu rozvrhu a učebního programu. Výuka probíhá v neformální přátelské atmosféře, je zaručen individuální přístup ze strany lektora, jeho odbornost, spolehlivost, trpělivost a důslednost. Vzhledem k individuálnímu přístupu přináší maximální efektivitu vyplývající z nutnosti 100% soustředění na vyučovaný jazyk po celou dobu výuky.

Výuku je možné zahájit v kterémkoliv okamžiku. Výuce předchází krátká nezávazná schůzka, v rámci níž je možné hovořit přímo s lektorem a upřesnit požadavky ohledně studijního programu a intenzity výuky, zvolit počet vyučovacích hodin v týdnu a délku trvání kurzu a z nabízených možností určit rozvrh hodin.

Výuka jazyků probíhá klasickou formu kombinovanou s moderními postupy a s využitím audiovizuální techniky, je zaměřená na aktivní komunikaci, správné používání gramatických struktur a cílené rozšiřování slovní zásoby.

Při výuce jsou používány kvalitní učebnice, doplněné o materiály ve formě fotokopií připravené lektorem k procvičení a upevnění znalostí podle potřeb a zaměření studenta.

Výuka může probíhat rovněž v ranních, dopoledních a večerních hodinách, lze dohodnout rovněž víkendové vyučování. Studující hradí vždy jen skutečně odučené hodiny, případně hodiny, které nebyly odvolány v termínu min. 24 hodin před plánovaným započetím výuky.

Cenik

V rámci individuální výuky a skupinových kurzů na objednávku je možné studovat angličtinu, němčinu a italštinu všech stupňů pokročilosti.

Individuální výuka

Výuky se účastní jeden student.

Cena za vyučovací hodinu s českým lektorem: 280 Kč

Výuka ve dvojici

Cena za vyučovací hodinu s českým lektorem: 160 Kč za osobu

Skupinový kurz

Výuka probíhá ve skupině 3 - 4 studentů.

Cena za vyučovací hodinu s českým lektorem: 360 Kč za skupinu

Platební podmínky

Bezprostředně po skončení každého měsíce bude vystavena faktura se splatností 7 dní za výuku, která proběhla v měsíci předcházejícím. Účtovány budou vždy jen skutečně odučené hodiny, případně hodiny, které nebyly odvolány v termínu (24 hodin před plánovaným započetím výuky).

Další informace

Uvedené ceny platí pro výuku probíhající v prostorách jazykové školy MERVIN, s.r.o., Masarykova 20, Zlín – Malenovice. Při víkendovém vyučování a při vyučování před 8. a po 20. hodině se k výše uvedené ceně připočítá příplatek ve výši 20%. V ceně není zahrnuta učebnice. V ceně jsou zahrnuty doplňkové materiály a fotokopie.

Zrušit nebo přesunout výuku lze nejpozději 24 hodin před plánovaným započetím výuky. Pokud nebude tento termín dodržen, bude výuka účtována, jako kdyby proběhla v plánovaném termínu.


© 2009 - 2015, MERVIN s.r.o. | Design & code by Ing. Michal Heczko